Komisja kodyfikacyjna działająca przy Radzie Ministrów pracuje nad dość rewolucyjnym projektem dotyczącym zmian w prawie pracy. Ostatecznie projekt ma być przedstawiony w marcu. Znajdą się w nim znaczące zapisy dotyczące wymiaru, a nawet sposobu wykorzystania ukropów. 26 dni […]

Projekt zmian prawa pracy ma zostać ogłoszony w marcu. Nowe przepisy niosą ze sobą olbrzymie skutki zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Rezygnacja z umów cywilnoprawnych i możliwości ustaleń w układzie zbiorowym to tylko niektóre […]

Rozliczanie czasu pracy i nadgodzin pracowników często przysparza wielu problemów przedsiębiorcom. Zgodnie z przepisami czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oczywiście […]