Ponad 2 mln Polaków jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Teraz ma się to zmienić. Najnowsze propozycje zmian w Kodeksie pracy zakładają istnienie tylko dwóch form zatrudnienia – tzw. zatrudnienie etatowe i nieetatowe. Jest to […]

Projekt zmian prawa pracy ma zostać ogłoszony w marcu. Nowe przepisy niosą ze sobą olbrzymie skutki zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Rezygnacja z umów cywilnoprawnych i możliwości ustaleń w układzie zbiorowym to tylko niektóre […]